Publisert på

Et eksempel på musikk jeg lager.

Jeg er veldig glad i å lage kor-arrangement, her er det siste jeg har gjort: Il Silenzio v.1.1. Du kan bare bruke arrangementet så mye du vil, så lenge du sier at det er jeg som har laget det. Det finnes også en v.1.0 med  én stemme pr. notelinje, men jeg har også gjort endringer i arrangementet, så denne er bedre.

Jeg bruker et program som heter MuseScore, egentlig begynte jeg å bruke dette i vår (2016), tidligere har jeg brukt NoteWorthy (men det er ikke blitt oppdatert/oppgradert på lenge, så jeg byttet).

Jeg liker å lage klanger, men samtidig naturlige linjer for alle stemmene (det enkleste er ofte det beste).

Hvis koret ditt liker dette, vurder om dere vil oppføre «Missa Brevis» som jeg også har laget. Det er 5 kor-satser med orgel (kyrie, gloria, sanctus, agnus dei og amen), 2 satser for orgel og to el-gitarer (preludium og credo) og 4 «satser» for barnekor og orgel (fra Vær meg nær, å Gud og Syng for Herren).